Vermeulen & De Fouw, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en psychotherapie

Vermeulen & De Fouw

Praktijk voor eerstelijnspsychologie

en psychotherapie

Ridder van Catsweg 256-1, Gouda

De Praktijk: werkwijze

 

Psychotherapie, integratieve en cognitieve gedragstherapie

 

Vermeulen & De Fouw bieden u integratieve psychotherapie aan. Integratieve therapie wordt gedefinieerd als 'het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling'. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.

 

In de praktijk betekent dit dat interventies uit diverse richtingen met algemene therapiefactoren worden gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze methode zeer effectief is. Gedrag, gedachten en gevoelens over uzelf en uw omgeving staan centraal in de behandeling van uw klachten. Door stapsgewijs te leren om problemen anders aan te pakken en de manier waarop u tegen situaties aankijkt te beïnvloeden, kunt u beter functioneren. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op de site van de VGCt (vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie). Middels de brochures op de website van de VGCt (www.vgct.nl) krijgt u een beeld van hoe een dergelijke therapie verloopt (voor video klik hier).

 

Op maat hulp

 

Wij werken conform bestaande (protocollaire) richtlijnen en 'best practise', aangepast aan uw persoonlijke situatie. Er zijn altijd vele wegen die naar het doel leiden. Wij zoeken met u naar die wegen die bij u en uw situatie passen. Wij kiezen voor de kortst mogelijke weg naar het doel. Door middel van huiswerk wordt u gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan uw behandeling. Om deze redenen zijn de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend. Dikwijls gaat het om vijf tot vijftien zittingen.

 

Cognitieve gedragstherapie staat vaak centraal in bestaande richtlijnen die zijn onderzocht op hun effectiviteit. Het kan echter zijn dat een andere, eveneens bewezen effectieve, aanpak beter bij uw situatie past, bijvoorbeeld een inzichtgevende psychotherapie, of een combinatie van verschillende aanpakken (integratieve psychotherapie). Of het inzetten van EMDR (een bewezen effectieve methode voor verwerking van trauma). Dit zal met u worden besproken voorafgaande aan de behandeling.

 

Deskundigheid en kwaliteit

 

Uw behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen vaste hulpverlener die geregistreerd is in het BIG-register als psychotherapeut en tevens als gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast is uw behandelaar een VGCt erkend cognitief gedragstherapeut, en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), alsmede het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kwaliteitsmerken staan voor deskundigheid en kwaliteit bij uw hulpverlener. Onze behandelingen voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarom werken wij met een intake waarin wij met u een goed beeld krijgen van uw problematiek, de achtergronden ervan en uw doel. Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op.

 

Overleg

 

Dit plan bespreken wij met u. Tevens wordt u geïnformeerd of uw behandeling valt onder de Basis GGZ of Specialistische GGZ (psychotherapie). Dit hangt samen met de complexiteit van uw problematiek. Na uw akkoord kan de behandeling starten. Als in de intake blijkt dat we u onvoldoende verder kunnen helpen, zullen wij u adviseren wat u het beste kunt doen.