Vermeulen & De Fouw, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en psychotherapie

Informatie voor verwijzers

 

Werkwijze

 

Vermeulen & De Fouw bieden integratieve psychotherapie: als uitgangspunt dienen de cognitieve gedragstherapie en de bewezen effectieve richtlijnen. Indien dit wenselijk is worden die gecombineerd met interventies uit andere richtingen (psychodynamisch, cliëntgericht, systeem) en met algemene therapiefactoren: zie werkwijze.

 

Verwijsbrief

 

U kunt naar Vermeulen & De Fouw verwijzen voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Wij hebben contracten met nagenoeg alle verzekeraars voor beide echelons. Verzekeraars hanteren vanwege kostenbeheersing in de zorg steeds strakkere productieplafonds in de ggz sector: vanwege de complexiteit van inschatting daarvan is het (helaas!) heel moeilijk daarover vooraf duidelijkheid te geven. Waar mogelijk zal een bereikt plafond op deze website worden aangegeven. Het kan echter zo zijn dat de situatie een paar weken later al weer anders is. Concreet betekent dit dat op enig moment uw patiënt bij aanmelding te horen kan krijgen dat er op dat moment geen ruimte is voor nieuwe patiënten vanwege het productieplafond van de desbetreffende verzekeraar. Wij zullen uw patiënt dan adviseren te zoeken naar een behandelaar die het plafond voor die verzekeraar nog niet bereikt heeft en/of contact op te nemen met de verzekeraar.

 

Indien de stoornis waarvoor behandeling gezocht wordt onder de verzekerde zorg valt, dan is een verwijzing nodig van u als (huis)arts. Sinds januari van 2014 stellen verzekeraars eisen aan de verwijsbrief. U als huisarts bent degene die gericht verwijst: naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz. Verschillende verzekeraars stellen nog meer eisen aan de verwijsbrief. Zij staan niet toe dat patiënten met een verwijsbrief die niet aan hun voorwaarden voldoet in behandeling worden genomen.

 

Niet alle verzekeraars stellen dezelfde eisen. Om het verwijzen te vergemakkelijken, hebben wij een checklijst gemaakt van de eisen die gesteld worden. Indien de punten van deze lijst in de verwijsbrief worden opgenomen, dan voldoet deze aan de eisen van alle verzekeraars.

 

VERWIJZING GGZ

 

Inhoud verwijsbrief:

Datum

Nb: datum van verwijzing moet voor eerste behandelcontact liggen

 

Gegevens huisarts:

- NAW gegevens

- AGB code huisarts

 

Gegevens van patiënt:

- NAW gegevens

- Geboortedatum

 

Voorgeschiedenis en evt. beloop van de klachten

 

Vermoedelijke DSM-IV diagnose

 

GGZ screeningsinstrument dat is gebruikt

 

Verwijzing voor de Basis-generalistische GGZ of Specialistische GGZ

 

Handtekening

 

Indien het bovenstaande vragen oproept, zijn wij altijd bereid tot overleg.

 

Vermeulen & De Fouw

Praktijk voor eerstelijnspsychologie

en psychotherapie

Ridder van Catsweg 256-1, Gouda