Vermeulen & De Fouw, Praktijk voor eerstelijnspsychologie en psychotherapie

Welkom

Wachttijd/Actueel

Nieuwe aanmeldingen:

In mei en juni bedroeg de gemiddelde wachttijd 3 weken. Op dit moment (12 juli 2018) bedraagt de wachttijd voor een eerste gesprek (intake) naar schatting: 8 weken of meer:Wij adviseren u om bij andere praktijken te informeren naar de wachttijd.

 

MOMENTEEL HEBBEN WIJ VAKANTIE:

In de vakantie nemen wij geen nieuwe aanmeldingen in behandeling. Vanaf donderdag 30 augustus 2018 kunt u zich weer aanmelden. Voor reeds ingeschreven cliënten geldt bij afwezigheid van uw behandelaar een achterwachtregeling: voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken; u wordt dan volgens de gebruikelijke afspraken (niet op woe en op feestdagen) door de collega die waarneemt benaderd. Indien u van deze achterwachtregeling gebruik maakt wilt u dan duidelijk uw naam, telefoonnummer, naam van uw behandelaar en de naam van uw huisarts inspreken? Voor zeer spoedeisende zaken (crisis) dient u direct met uw huisarts of huisartsenpost (buiten kantooruren) contact op te nemen en via hen de crisisdienst bereiken.

Buiten vakanties en feestdagen geldt:

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (woensdag gesloten) van 09.00 uur tot 17.00 uur. 

Ingeschreven cliënten:

Uw behandelaar kan met u afgesproken hebben om gebruik te maken van e-health en/of gebruik te maken van voortgangsvragenlijsten. Hiervoor maken wij gebruik van professionele platforms die voldoen aan de hoogste veiligheidseisen op het gebied van privacy.

Vermeulen & De Fouw

Praktijk voor eerstelijnspsychologie

en psychotherapie

Ridder van Catsweg 256-1, Gouda

Welkom op de site van Vermeulen & De Fouw. Vermeulen & De Fouw is een intensief samenwerkingsverband van twee zelfstandig gevestigde therapeuten. Vermeulen & De Fouw bieden u kortdurende behandeling en psychotherapie, gericht op uw vraag, waarbij deskundigheid en kwaliteit wettelijk geborgd zijn. Op deze website komt u meer te weten over wat wij bieden, hoe wij u helpen, de kosten, waar we te vinden zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

Tussen intake en behandeling hanteren wij geen wachttijd. u kunt dus na de intake meteen aanvangen met uw behandeling. Dit geldt voor alle behandelingen die wij aanbieden. Voor nadere toelichting op de wachttijd: druk hier.

 

1.voor inloggen e-health, klik op de link: 

Karify e-health platform voor Vermeulen & De Fouw

 2.voor inloggen voortgangs-/klachtenlijst invullen, klik op de link:

  Questmanager vragenlijst platform voor Vermeulen & De Fouw