Contact

Contact
Nieuwe aanmeldingen


Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen heeft u bij aanmelding een verwijsbrief van uw huisarts of andere door uw verzekeraar geaccepteerde verwijzer nodig.


Nieuwe aanmelding:


Voor nadere informatie of een afspraak voor een intakegesprek kunt u gebruik maken van ons CONTACTFORMULIER: Uw gegevens worden dan veilig versleuteld (in uw browser start het adres met 'https://' en er is een slotje zichtbaar) naar ons verzonden. Ons mailadres is bedoeld voor reeds ingeschreven cliënten, dus niet voor (vragen omtrent) aanmelding: (vragen over) aanmeldingen die niet via het contactformulier zijn verstuurd, worden niet in behandeling genomen.

Ingeschreven cliënten
Voor ingeschreven cliënten geldt: U kunt ons benaderen via email: info@vermeulenendefouw.nl. Verstuurt u geen privacygevoelige informatie via deze email: u kunt hiervoor een encrypted account aanvragen bij uw behandelaar.


U kunt ook telefonisch contact opnemen. U wordt dan doorverbonden met de voicemail waarop u uw bericht kunt inspreken:


Praktijknummer: 06 45 872 623.


Wij streven ernaar om zo snel mogelijk, en uiterlijkbinnen 4 werkdagen contact met u op te nemen. Tijdens vakanties en andere afwezigheidssituaties wordt gebruik gemaakt van een achterwacht:


Achterwachtnummer: 06 19793876 (in vakantieperiode)


Op de homepage wordt aangegeven als er sprake is van een vakantieperiode, of andere situatie waarin van het achterwachtnummer gebruik moet worden gemaakt.Contact

Ridder van Catweg 256-1

2805 BC Gouda


06 45872623: Praktijktelefoon


06 19793876 Alleen achterwacht tijdens vakanties, zie homepage

Werktijden


Maandag       9.00 - 17.00

Dinsdag        9.00 - 17.00

Donderdag    9.00 - 17.00

Vrijdag           9.00 - 17.00

Drs. Eric Vermeulen

Drs. Johanna de Fouw

PSYCHOTHERAPEUTEN


Eric Vermeulen & Johanna de Fouw zijn beiden BIG geregistreerd Psychotherapeut & BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog. U kunt bij ons terecht voor behandeling in de generalistische basis GGZ (BGGZ) & voor behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Wij hebben contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

info@vermeulenendefouw.nl

Ridder van Catsweg 256-1

2805 BC Gouda

06 45872623


© Copyright 2019 Vermeulen & De Fouw. Alle documenten zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren.